چای سیاه طعم دار


تیمانه به پشتوانه دانش میکسولوژی اقدام به تولید انواعی از بهترین چای با قطعات گیاهی نموده که در حال حاضر 5 طعم مختلف برای فروش در دسترس است.


دسته‌بندی