بسته بندی چای

از سیلان تا گیلان

/tea-wholesale

به نظر شما دلیل بی مهری به چای ایرانی چیست؟ چه بلایی بر سر ذائقه چای ایرانیان آمده؟ چرا چای خارجی وارداتی را در بسته بندی رنگارنگ میخریم ولی چای داخلی را در کیسه های فله؟