کاشف السلطنه

تـاریخ چـای در ایـران

/iran-tea-history

مردم ایران از وقتی چای ‌خور شدند که قهوه را کنار گذاشتند. در این وبلاگ نگاهی گذرا داریم به ورود چای به ایران و سرنوشت پدر چای ایران


پیشینه چای در ایران

/tea-history1

تیمانه سعی دارد هر آنچه از همراهی چای در فرهنگ ایرانی وجود دارد در مجموعه وبلاگ های خود به تصویر کشیده و زنده نگهدارد. این مطلب در راستای همین رسالت نوشته شده است. امیدوارم برای شما هم مثل ما جذاب باشد.