کاملیا سیننسیس

کیفیت برگ سبز چای به چه عواملی بستگی دارد؟

/camellia-quality

کلیه  فعالیت هایی  که در محل باغ چای از کاشت، داشت، و برداشت بر روی گیاه زیبای کاملیا سیننسیس (camellia Sinensis ) انجام میگیرد در کیفیت چای خشک  تولیدی تاثیر مستقیم دارند. یاد بگیریم این عوامل چه هستند و تاثیر آن بر سلامتی و کیفیت نوشیدنی حاصله چیست.