1. کیفیت برگ سبز چای 

کیفیت چای مورد استفاده تاثیر بسزایی در نوشابه چای دارد به نحوی که چای مورد استفاده به لحاظ داشتن ویژگیهایی نظیر جنس دانه، برگهای تازه، قوت خاک و ریز و درشت بودن و نداشتن خاکه ی چای و داشتن نور  و آب کافی و....بایستی مورد بررسی قرار گیرد و نحوه و روش برخورد در مراحل مختلف برداشت و فرآوری در کارخانه و  دم آوری در خانه متفاوت می باشد.

  1. کیفیت خاک زمین

کیفیت خاک زمین از جمله عوامل دیگر موثر در کیفیت گیاه چای و مرغوبیت نوشیدنی چای می باشد. خاک رس در چین تابستان به دلیل نداشتن رطوبت و خشک شدن برای بوته های چای مناسب نیست و در دراز مدت و بخصوص در مواقع خشکسالی باعث افت محصول و حتی خشک شدن برگ و ریشه بوته های چای می گردد. البته شخم زدن به موقع زمین در فصل زمستان باعث هواخوری ریشه ها و جابجایی خاک شده و با افزودن مقداری کود اعم از شمیایی (معمولا اوره) یا حیوانی در کل بوته ها سرحال تر و میزان حجم برگ سبز نیز بیشتر می شود.

  1. فصل برداشت

فصل برداشت چای بطور معمول در سه چین بهاره، تابستانه و پائیزه می باشد. اگر چه در بازار مصرف تمام فروشگاهها چای خود را بعنوان چای بهاره نامگذاری می کنند لیکن واقعیت اینست که چای بهاره دارای کیفیت طعم بالا ولی کلاً از نظر مقدار چندان زیاد نیست. بوته چای اگر نور آفتاب، رطوبت و بارش کافی و کود و خاک مناسب داشته باشد حتی در برخی سالها تا 4 چین هم محصول با کیفیت می دهد.

  1. رطوبت هوا

رطوبت هوا یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سلامت بوته چای و کیفیت برگ سبز است بطوریکه جلگه گیلان به دلیل شرایط آب و هوایی و میزان رطوبت یکی از چهار منطقه در دنیار برای کشت چای می باشد. و حتی همین میزان رطوبت باعث حفاظت بوته های چای از بسیاری از آفات و حشرات می گردد و چای گیلان کاملاً ارگانیک و بدون سمپاشی تولید می گردد.

  1. جانوران منطقه

جانوران منطقه مانند گراز، جوجه تیغی، روباه، شغال، گاو، گوسفند، مرغ، خروس، انواع حشرات و... هستند که اهلی و وحشی می باشند. در کل جوجه تیغی در بسیاری موارد دیدده شده که ریشه بوته چای را تخریب نموده و گراز نیز  تا حدودی این کار را می کند. لیکن به لحاظ فضولات و کود حیوانی بخصوص گاو و گوسفند و مرغ بسیار برای تقویت و رشد بوته های چای مفید بوده لیکن در مورد پرنده ها هم بعضاً به دلیل اینکه آفتها و حشرات را می خورند مفید فایده هستند.

  1. کوهپایه ای یا جلگه ای بودن منطقه

کوهپایه ای یا جلگه ای بودن منطقه ای که در آن بوته چای کشت می شود و برگ سبز چای برداشت می گردد نیز در میزان حجم برگ سبز و کیفیت آن تاثیر گذار است. در مناطق کوهپایه ای به دلیل برودت هوا نسبت به مناطق جلگه ای در برخی فصول برگ سبز چای با کیفیت بالاتری به دست می آید. در کل هر چه خاک دارای رطوبت بیشتر و باغ چای میزان به لحاظ موقیت مکانی آفتاب گیری اش بالاتر باشد حجم چای بیشتری با کیفیت بالاتری به دست می آید.

  • لازم به ذکر است که 80 درصد چای ایران در مناطق کوهپایه ای و حدود 20 درصد چای داخلی در مناطق جلگه ای تولید می شود.