عاشقان چای

عاشقان چای را بشناسیم (Tea Lovers)

/tea-lovers

 عاشقان چای چه کسانی هستند؟ عاشقان چای در جهان اغلب دارای عادات و رفتار مشابهی دارند. برند تیمانه سعی نموده در جهت تعامل بیشتر با  مصرف کننده عزیز با شناساندن این عادات ارتباط عمیقتری با شما برقرار نماید.


انواع کتری جهت تهیه چای

/tea-kettles

در این مطلب سعی داریم شمارا با انواع ابزار مخصوص تهیه آب جوش برای تهیه چای آشنا کنیم و معایب و مزایای  هرکدام و دلیل انتخاب آنهارا بررسی کنیم. اگر دوست دارید جزئیات بیشتری از این ابزار بدانید با ما همراه شوید.